Publications

AFRICA

Αστέρης Χουλιάρας και Σωτήρης Πετρόπουλος, Η Αφρική και οι Άλλοι: Οι Σχέσεις της Αφρικής με την Ευρώπη και τον Κόσμο, Αθήνα: Κάλλιπος, 2016.

Η Αφρική αλλάζει. Τα γνωστά στερεότυπα μιας ηπείρου «χωρίς ελπίδα», βυθισμένης στη φτώχεια και στους εμφυλίους πολέ – μους, ανταποκρίνονται ολοένα και λιγότερο στην πραγματικότη – τα. Το βιβλίο αναλύει τις πολιτικές και οικονομικές εξελίξεις στις αφρικανικές χώρες καθώς και τις σχέσεις τους με την Έυρώπη, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα από την αποικιοκρατία και την περίοδο του Ψυχρού Πολέμου μέχρι σήμερα.

Σωτήρης Πετρόπουλος και Αστέρης Χουλιάρας, επιμέλεια, Η Κίνα και οι ‘Άλλοι’: Οι Σχέσεις της Κίνας με την Ευρώπη και τον Κόσμο, Αθήνα: εκδ. Παπαζήση, 2013, σελ. 400.

Σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, η Κίνα, με το τεράστιο μέγεθός της, τον οικονομικό της δυναμισμό και τις πολιτικές δεξιότητες των ηγετών της, είναι μακροπρόθεσμα ο πιο σοβαρός διεκδικητής της παγκόσμιας ηγεμονίας. Ασφαλώς υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις για να επιτύχει κάτι τέτοιο: πρώτον, να συνεχιστεί η οικονομική της ανάπτυξη και, δεύτερον, να διατηρηθεί η πολιτική σταθερότητα. Τίποτε από τα δύο δεν είναι βέβαιο. Παρά το ότι πολλοί μιλούν για την «ανερχόμενη υπερδύναμη» και για τον «κινεζικό αιώνα», οφείλει κανείς να είναι προσεκτικός. Οι προβλέψεις στις κοινωνικές επιστήμες είναι πάντοτε επισφαλείς και το μέλλον συχνά επιφυλάσσει εκπλήξεις. Στο βιβλίο γράφουν οι Μυρσίνη Αλαβάνου, Αναστάσιος Βάλβης, Μαρία Γιαννιού, Ανδρέας Γκόφας, Μάνος Καραγιάννης, Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, Δημήτρης Μπλαβούκος, Χαράλαμπος Παπασωτηρίου, Σωτήρης Πετρόπουλος, Στέλιος Σωτηρίου, Στάθης Φακιολάς και Αστέρης Χουλιάρας.

Διαβάστε την κριτική του Γενικού Διευθυντή του ΕΛΙΑΜΕΠ Θάνου Ντόκου στην Καθημερινή της Κυριακής (4 / 5 / 2014).

Sotiris Petropoulos and Αsteris Huliaras, eds, China and the Others: China’s Relations with Europe and the World, Athens: Papazissis, 2013, 400 pp.

Τhe book is an introduction to China’s international relations. According to most analysts, China, thanks to its size, economic growth and political skills of its leaders can become the most important contender of global hegemony. However, there are two preconditions to achieve this: to continue its economic development and to maintain its political stability. None is certain. Although many speak about “the rising superpower” and the “Chinese century”, we should be careful. Predictions in social sciences are always difficult and the future hides surprises.

Cover: Beyond

Panagiotis Liargovas, Sotiris Petropoulos, Nikolaos Tzifakis and Asteris Huliaras, eds, Beyond Absorption: The Impact of EU Structural Funds on GreeceBerlin: KAS, 2015.

This publication consists of updated versions of some of the most interesting papers that were presented during the conference “Beyond ‘Absorption’: The Impact of EU Structural Funds on Greece (1981-2013)” in Athens, between September 19 and 20, 2014. Contributions to this book cover various aspects of the effects EU Structural Funds have had on Greece.

Αsteris Huliaras and Konstantinos Magliveras, Understanding Success and Failure in the Quest for Peace: The Pan-African Parliament and the Amani Forum’The Hague Journal of Diplomacy, Vol. 11 (2-3), pp. 275-91.

Parliaments in Africa have traditionally been sidelined with regard to security and peace issues. This article compares the Pan-African Parliament, the parliamentary organ of the African Union, with the Great Lakes Parliamentary Forum on Peace, better known as the Amani Forum, which started as an informal regional network and later developed more formal structures. The analysis focuses on the role of these two institutions in conflict prevention. While the Amani Forum provides an excellent example of the potential contribution of parliamentary forums to promoting and restoring peace, the Pan-African Parliament has been unable to operate as an effective parliamentary organ in conflict resolution and prevention. The article examines several factors that can explain the contrasting performances of the two institutions: their formal and informal structures, different membership and organizational structures, the density and quality of intra-institutional ties, as well as differences in geographical and thematic focus.

Nikolaos Tzifakis and Asteris Huliaras, ‘The perils of outsourcing post-conflict reconstruction: donor countries, international NGOs and private military and security companies’Conflict Security and Development, Vol. 15 (1), 2015, pp. 51-73. 

During the last few years, some donor countries (especially the US and the UK) have been increasingly outsourcing services in post-conflict operations to international non-governmental organisations (INGOs) and private military and security companies (PMSCs). These states have also adopted ‘integrated approaches’ to their policy interventions, contributing to the emergence of an ‘aid and security market’. The article uses ideas from both development and defence studies and re-problematises the contracting states’ relationship with PMSCs and INGOs. It argues that although INGOs and PMSCs are very different types of non-state actors, there are striking similarities in outsourcing practices. Moreover, it demonstrates that the leading contracting states have poorly managed their contracts with both INGOs and PMSCs, and have not seriously reflected on the unintended consequences of their contracting practices on the recovery of war-affected countries

Asteris Huliaras and Sotiris Petropoulos, ‘Shipowners, ports and diplomats: The political economy of Greece’s relations with China’, Asia-Europe Journal, Vol. 12 (3), September 2014, pp. 215-30.

The paper analyses Greece’s relations with China and highlights the crucial role of specific business interests in strengthening bilateral ties. Greek-Chinese political contacts as well as trade, investment and touristic flows have significantly increased in the last decade. The concession of the Piraeus port to the Chinese company COSCO was the major turning point for the relationship. The paper notes a strong influence of shipowning interests in Greece’s foreign policy decision-making system which has conditioned the development of Greek-Chinese relations.

Asteris Huliaras and Nikolaos Tzifakis, «Hegemonic Relationships: Donor Countries and NGOs in Western Balkan Post-conflict Reconstruction», Southeastern Europe [Brill], Vol. 37, 2013, pp. 332-349.

ABSTRACT The impact of Non-Governmental Organizations’ reconstruction activities in Bosnia and Kosovo was largely determined by the nature and content of two dominant relationships. The first is the donor countries-International NGO (INGO) relationship. To grasp the importance of this relationship, it suffices to menti on that, at the global level, donors give around five times more funds to INGOs (and more precisely to their own national NGOs) than to Local NGOs (LNGOs). The second is the International NGO-LNGO relationship. With respect to the first relationship, donor countries had a clear hegemonic position vis-ΰ-vis INGOs. In turn, INGOs developed a hegemonic position towards LNGOs. These hegemonic relationships undermined the quality and effectiveness of aid disbursed and failed to promote the development of an open and democratic civil society. More interestingly, although most donors and INGOs got involved in the post-conflict reconstruction of both countries, very weak learning processes seem to have operated in the region. A comparative examination of the two reconstruction efforts reveals that the manifestation of many inefficiencies and failures was indeed even more acute in Kosovo than in Bosnia.

Asteris Huliaras, ‘The Illusion of Unitary Players and the Fallacy of Geopolitical Rivalry: The European Union and China in Africa’The Round Table (The Commonwealth Journal of International Affairs), Vol. 101 (5), 2012, pp. 1-12

ABSTRACT Journalists, academics and politicians portray the European Union and China as unitary actors that follow coherent strategies towards ‘Africa’. These perceptions help in turn to sustain a discourse of geopolitical competition: the EU and China are presented as bitter rivals of a new ‘Cold War’. This ‘new scramble for Africa’ narrative is an illusion. Despite official declarations, Brussels’ ties with ‘Africa’ are only a small part of a complex web of relationships. Moreover, China’s presence in Africa is far less monolithic than outside observers assume. However, these flawed perceptions are quite persistent because they serve the ambitions and interests of governing elites.

Αστέρης Χουλιάρας και Παναγιώτης Λιαργκόβας, επιμ., Σχεδιασμός, Υλοποίηση και Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, Αθήνα: Παπαζήσης, 2013. Γράφουν οι Τζανέτος Αντύπας, Ευγενία Βαθάκου, Jennifer Clarke, Αλεξάνδρα Εμιρζά, Παναγιώτης Λιαργκόβας και Σωτήρης Πετρόπουλος. Με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το βιβλίο διατέθηκε δωρεάν σε 300 ΜΚΟ σε ολόκληρη την Ελλάδα. Το βιβλίο δεν πωλείται ούτε διατίθεται στα βιβλιοπωλεία.

Asteris Huliaras and Panagiotis Liargovas, eds, Designing, Implementing and Evaluating Development Programmes, Athens: Papazissis, 2013 (in Greek). With chapters by Tzanetos Antypas, Jennifer Clarke, Alexandra Emirza, Asteris Huliaras, Panagiotis Liargovas, Sotiris Petropoulos and Evgenia Vathakou. The book has been distributed, thanks to generous grant by Stavros Niarchos Foundation, to 300 NGOs all over Greece. The book is not for sale. The full text (in Greek) is available online.

For a full list of publications see 

http://uop-gr.academia.edu/AsterisHuliaras (in English)

https://asterishuliaras.wordpress.com/ (in Greek)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s